Фінансова Допомога

Головна » Chci pomáhat » Фінансова Допомога

Veškeré dary, které získáme, využijeme v plné výši.
Organizace MRIYA UA, z.s. je osvobozena od daně darovací.

Finanční dar

Přispívejte pravidelně

Díky pravidelné podpoře můžeme lépe plánovat naše služby pro příchozí a jejich rozvoj.

Pošlete jednorázový dar

I jednorázový příspěvek pomůže v naším úsilí poskytnout pomoc více úprchlikům z Ukrajiny

Transparentní účet

6044535389/0800

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde:

Daňové zvýhodnění dárců

 

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Právnické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Rádi Vám vystavíme darovací smlouvu či potvrzení o daru

Zašlete nám na e-mail: vedeni@mriyaua.cz následující kontaktní informace:

jméno a příjmení/u právnických osob název firmy;
u právnických osob: IČO, DIČ, kontaktní osobu)
ulice, město, PSČ,
telefonní číslo, e-mail;