Finanční podpora

Finanční příspěvky přijímáme na náš transparetní účet.

Veškeré dary, které získáme, využijeme na provoz našeho centra a podporů dětí, mládeže a rodin z Ukrajiny v Čechách.

Přispívejte pravidelně

Díky pravidelné podpoře můžeme lépe plánovat naše služby pro příchozí a jejich rozvoj.

Pošlete jednorázový dar

I jednorázový příspěvek nám pomůže pomoci víc uprchlíkům z Ukrajiny.

  • Nastavte trvalý bankovní příkaz.
  • Výši příspěvku si určíte sami.
  • Podporu můžete kdykoli ukončit.

Transparentní bankovní účet:
6044535389/0800

Veškeré příjmy a výdaje na účtu centra můžete zkontrolovat zde:

Rádi Vám vystavíme darovací smlouvu či potvrzení o daru

Organizace MRIYA UA, z.s. je osvobozena od daně darovací.

Pošlete nám na email info@mriyaua.cz následující kontaktní informace:

  • jméno a příjmení/u právnických osob název firmy;
  • u právnických osob: IČO, DIČ, kontaktní osobu);
  • ulice, město, PSČ;
  • telefonní číslo, e-mail;
Daňové zvýhodnění dárců

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.