Фінансова підтримка

Finanční příspěvky přijímáme na náš transparetní účet.

Veškeré dary, které získáme, využijeme na provoz našeho centra a podporů dětí, mládeže a rodin z Ukrajiny v Čechách.

Přispívejte pravidelně

Díky pravidelné podpoře můžeme lépe plánovat naše služby pro příchozí a jejich rozvoj.

  • Nastavte trvalý bankovní příkaz.
  • Výši příspěvku si určíte sami.
  • Podporu můžete kdykoli ukončit.

Pošlete jednorázový dar

I jednorázový příspěvek nám pomůže pomoci víc uprchlíkům z Ukrajiny.

Transparentní bankovní účet:
6044535389/0800

Veškeré příjmy a výdaje na účtu centra můžete zkontrolovat zde:

Rádi vám poskytneme darovací smlouvu nebo darovací certifikát

MRIYA UA, z.s. je nezisková organizace a je osvobozena od daní včetně daně z darů.

Pošlete nám na email info@mriyaua.cz následující kontaktní informace:

  • jméno a příjmení/u právnických osob název firmy;
  • u právnických osob: IČO, DIČ, kontaktní osobu);
  • ulice, město, PSČ;
  • telefonní číslo, e-mail;
Daňové úlevy pro sponzory

Fyzické osoby

(v souladu s § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů)

Fyzické osoby mohou odečíst hodnotu darů od daňového základu, pokud celková hodnota darů v daňovém období překročí 2 % daňového základu nebo je minimálně 1000 Kč.

Celkově může být odečítáno maximálně 15 % z daňového základu.

Aby bylo možné dar uplatnit pro daňové účely, musí jít minimálně o dar nebo celkovou hodnotu darů za rok překračující částku 1000 Kč nebo částku přesahující 2 % daňového základu

Právnické osoby

(v souladu s § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Právnické osoby mohou odečíst hodnotu darů od daňového základu, pokud hodnota daru činí minimálně 2000 Kč. Celkově může být odečítáno maximálně 10 % již sníženého daňového základu. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.