S potěšením vám oznamujeme, že otevíráme nové kurzy českého jazyka pro děti od 3. do 7. třídy
S radostí Vám oznamujeme, že otevíráme nové kurzy češtiny pro děti od 3. do 7. třídy Nabízíme intenzivní kurzy pro děti, které byly nuceny opustit svou zemi a našly útočiště v České republice. Kurzy českého jazyka by se neobešly bez našeho skvělého lektorského týmu. Kurzy pro děti jsou zdarma. V rámci kurzu si dítě osvojí všechny základní časy, principy stavby vět a hlavně se naučí uplatňovat znalosti při psaní dopisů a v konverzaci. Dítě bude mít výbornou příležitost nejen se naučit český jazyk, ale také si jej procvičit v uvolněné atmosféře komunikace s vrstevníky. Tyto děti mnohé ztratily a nyní se musí adaptovat na neznámé prostředí, naučit se nový jazyk, získat nová přátelství a jít do nové školy, kde se již vytvořil kolektiv. Přestože děti zvládají integraci do nového prostředí a učí se novým jazykům mnohem lépe než dospělí, je třeba si uvědomit, že důvod, proč jsou tady (v ČR), je velmi vážný a má bohužel mnoho negativní důsledky pro ně, jako jsou psychologické a sociální. Mnoho dětí se dokáže adaptovat na nové prostředí stejně rychle jako při běžné migraci. Kurzy jsou navrženy tak, aby vám poskytly jazykový základ. Zpravidla za tak krátkou dobu je možné dosáhnout úrovně A1-A2. Vše samozřejmě závisí na docházce (která je mimochodem povinná!) a vytrvalosti mimo školu. Proč byste se měli učit český jazyk? Když pomine první šok a přijde uvědomění, že se člověk musí adaptovat v nové zemi, první potřebou se obvykle stává komunikace s ostatními lidmi. Na silnicích a nových ulicích, v obchodech a různých institucích je potřeba se na něco zeptat a ujasnit, je potřeba porozumění. Za prvé, moderní člověk bude většinou používat online překladač. Svá přání se pokusí vysvětlit elementárními slovy, znakovým jazykem. To vytváří značné nepohodlí v porozumění mezi lidmi. Jedním z důvodů, proč je poptávka po učení je, že ne každý v ČR umí komunikovat anglicky na vysoké úrovni. Velmi typická je situace, kdy zaměstnanci mluví v obchodech, státních institucích a na nádražích pouze česky. Naše metodika je založena na komunikativním přístupu. V každé lekci se zaměřujeme na mluvení, čtení, psaní a poslech. U nás se dítě naučí jazyk tím nejpřirozenějším možným způsobem. Skupinové lekce probíhají v malých skupinách, aby se učitelka mohla každému dítěti věnovat. Dostanete skutečný VÝSLEDEK: ⠀ Kurzy vám pomohou začít se učit česky od nuly Naučíte se abecedu, základy gramatických pravidel a začnete rozumět jazyku sluchem Slovní zásoba nezbytná pro každodenní komunikaci Zjistěte a naučte se používat nejdůležitější a nejoblíbenější konstrukce v českém jazyce Jazyk výuky: čeština Děti : Od 3. do 7. třídy Termíny: 01.10.2022 – 31.12.2022 Rozvrh lekcí: Po, Čt, Čas výuky: 14:00 – 17:00 Výsledkem kurzu je: úroveň jazykových znalostí A1 – A2 (primárně pokročilí) Školení bude probíhat v centru Prahy, v říjnu, listopadu a prosinci. Počet míst je omezen, proto se rychle registrujte. REGISTRACE JE UKONČENA!!!