Що робити тим учням, які планують здобувати освіту саме за українською програмою?

Це питання особливо гостро стоїть для учнів старшої школи, адже історії України, української літератури та мови в шкільних програмах Чехії не має. Рішенням в цій ситуації може бути оформлення екстернату. За цією формою навчання, учень має прослуховувати та вивчати матеріал, а наприкінці здавати тести, навчання заочне.

Ви можете обрати школу в одному з регіонів України, яка надає послуги екстернату, на сайті Міністерства освіти і наук України. До школи потрібно написати заяву. Навчатися дитина має вдома самостійно, виконуючи завдання від учителів, які передають онлайн, в залежності на якій навчальній платформі працює школа. Наприкінці семестрів проходять тести або контрольна робота.

Крім того, є можливість перевести дитину навчатися до міжнародної Української школи. МУШ співпрацює з двома школами в Чехії, де видають документ про освіту державного зразка. Одна з шкіл є суботньою.

Щоб стати екстерном Міжнародної української школи (далі – МУШ) необхідно подати ЗАЯВУ  (для неповнолітніх – за заявою одного з батьків або осіб, які їх замінюють). Строк подання заяв не обмежується

До ЗАЯВИ додають такі документи:

– копію або скановану копію документа, що засвідчує особу (свідоцтво про народження/паспорт), ID-картка (без перекладу);

– оригінали документів про освіту закладу освіти України (крім учнів першого класу):

  •  особову справу, табель за 1 семестр (за умови його закінчення);
  •  для вступників до 10-х, 11-х, 12-х класів свідоцтво про базову загальну середню освіту ;
  •  академічну довідку (за наявності);

– копію або скановану копію документа, що підтверджує тимчасове або постійне перебування екстерна за кордоном (резиденція, довідка з місця роботи батьків, витяг з контракту, консульський облік (тимчасовий чи постійний), довідка з місця навчання у навчальному закладі країни перебування, освітньому об’єднанні тощо);

електронну адресу, скайп-адресу, за якими буде здійснюватися обмін інформацією та проводитися оцінювання за результатами навчання та присудження освітньої кваліфікації здобувачеві освіти.

Якщо оригінали вказаних документів складені не українською мовою,   до ксерокопій або сканованих копій документа обов’язково додають його переклад. Переклад документів повинен бути офіційний та завірений особою, яка має право це здійснювати (бюро перекладів, консульський відділ, перекладач чи особа з відповідною освітою).

Документи для зарахування можуть бути подані безпосередньо до МУШ, а також направлені кур’єрською службою або електронною поштою з подальшим наданням оригіналів (особова справа, табель з результатами оцінювання навчання за перший семестр, свідоцтво про базову загальну середню освіту).

Зарахування екстерна до відповідного класу здійснюють за наявності документа про наявний рівень освіти. До оцінювання  за курс повної загальної середньої зараховують екстернів, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту.

У разі відсутності документа про наявний рівень освіти за певний клас навчання МУШ самостійно визначає освітній рівень учня. З цією метою наказом керівника створюється атестаційна комісія, до складу якої входять: голова комісії (директор МУШ або його заступник), методисти/вчителі МУШ, які визначають рівень освіти учня.

Екстерни, які отримали документ про освіту за кордоном за відповідний освітній рівень (початкова, базова чи повна загальна середня освіта) і у разі відсутності міжурядової угоди про визнання цих документів, проходять процедуру нострифікації/визнання у ДП «Інформаційно-іміджевий центр».

У разі відсутності у документі про освіту, отриманому за кордоном предметів, передбачених Індивідуальним навчальним планом МУШ, екстерни зобов’язані пройти річне оцінювання з цих предметів.  ДПА для такої категорії екстернів проводять відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та чинного законодавства.

Приймальна комісія МУШ розглядає подані на зарахування документи екстернів, як правило, впродовж 14 днів з моменту їх отримання. Результат про зарахування повідомляють здобувачеві освіти/одному з батьків/особі, яка їх замінює,  як правило, електронною поштою.